Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
UYAP & Sınav İşlemleri Bürosu

BAKIRKÖY 
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
(UYAP ve Sınav İşlemleri Bürosu)

UYAP Yetkilendirme (rol/yetki tanımlaması) ve UYAP tevzi düzenlemeleri (birimlerin kapatılması, faaliyete geçirilmesi, faaliyetinin dondurulması ve tevzi algoritmaları) ve Komisyon atamalı personellerin Aylık/Olumlu sicil terfileri ile; İcra İşleri Dairesi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, Başkanlığımıza verilen sınav işlemleri.


 

 

Adres: Bakırköy Adli Yargı İlk derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 6. Kat 2. Blok 628 no’lu oda İsmail Erez Bulvarı, Osmaniye Mahallesi, 
                                                                                                                                                                                                                                                               Osmaniye, Bakırköy / İSTANBUL
Telefon: (0212) 414-54-00 Dahili: 5500
E-Posta: bakirkoykms@adalet.gov.tr

Adres

Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı No: 14 P.K. 34144 Bakırköy / İstanbul

Telefon

Santral: 0212 414 54 00

Faks: 0212) 543 01 59 (Muhabere)

E-Posta

bakirkoycbsisaretadalet.gov.tr