Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAV SONUÇLARI VE SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARA İLİŞKİN DUYURU
15.06.2023

T.C.

BAKIRKÖY ADLİ YARGI

İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAV SONUÇLARI VE

SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARA İLİŞKİN DUYURU

 

 

 

Adlî ve İdarî yargıda görev yapmak üzere; EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H  listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 5.461 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK 1/A), alımı yapılacağı ilan edildiği,

 

Başkanlığımıza başvuruda bulunan ve sınava başvurusu kabul edilen adayların klavye türlerine göre 09 Haziran 2023 tarihinde ve mazeret talebinde bulunanlardan mazeretleri uygun görülen adayların ise 13 Haziran 2023 tarihinde uygulamalı klavye sınavları Başkanlığımız uygulama sınav salonunda yapılmış olup,

 

Yapılan uygulamalı sınav sonucunda BAŞARILI olan adaylar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere, sınav ilanında verilen kadro sayısının  3 katı oluşmadığından 90 (Doksan) ve üzeri doğru kelime yazan toplam 358 (Üçyüzellisekiz) adayın SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

 

Sözleşmeli Zabıt Kâtibi Uygulama Sınav Sonuçları ve Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait sınav yeri ve tarihi aşağıda ilan edilmiştir, (Adaylar T.C. Kimlik numarası ve Doğum tarihleri(doğum yılı) ile sorgulama yapabileceklerdir.)

Listede ismi yanında BAŞARILI ve sözlü sınav yeri ve tarih/saati yazılı olan adayların sınavları; Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Toplantı Salonununda yapılacak olup,

Sözlü sınava kabul edilen adayların belirtilen gün ve saatte Bakırköy Adliyesi vatandaş girişi alanında nüfus cüzdanları ile birlikte hazır bulunmaları, Belirtilen günde sözlü sınavına katılmayan adayların başarısız sayılacakları,

Geçerli bir Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport vs. gibi yanında olmayan adayların sözlü sınava KESİNLİKLE ALINMAYACAĞI,

Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı, ilanın tebliğ yerine sayılacağı hususu;

İLAN OLUNUR. 15/06/2023

 

 

BAŞKAN Y.                                                           ÜYE                                                       ÜYE

 

TC KİMLİK NO
DOĞUM YILI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı No: 14 P.K. 34144 Bakırköy / İstanbul

Telefon

Santral: 0212 414 54 00

Faks: 0212) 543 01 59 (Muhabere)

E-Posta

bakirkoycbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu