Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ  BOY KİLO ÖLÇÜM SONUÇLARI VE SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARA İLİŞKİN DUYURU
15.06.2023

T.C.

BAKIRKÖY ADLİ YARGI

İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ  BOY KİLO ÖLÇÜM SONUÇLARI VE SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARA İLİŞKİN DUYURU

 

 

 

Adlî ve İdarî yargıda görev yapmak üzere; EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H,  listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 1.400 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi (EK-1/C) alımı yapılacağının ilan edildiği,

Başkanlığımıza başvuruda bulunan ve sınava başvurusu kabul edilen adayların boy kilo ölçümleri 05 Haziran 2023 tarihinde yapılmış olup yapılan boy kilo ölçümleri sonucunda BAŞARILI olan adaylardan 8 (sekiz) adayın SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIKLARI,

 

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi boy kilo sonuçları ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait sınav yeri ve tarihi aşağıda ilan edilmiştir, (Adaylar T.C. Kimlik numarası ve Doğum tarihleri(doğum yılı) ile sorgulama yapabileceklerdir.)

 

Listede ismi yanında BAŞARILI ve sözlü sınav yeri ve tarih/saati yazılı olan adayların sınavları; Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Toplantı Salonununda yapılacak olup,

 

Sözlü sınava kabul edilen adayların belirtilen gün ve saatte Bakırköy Adliyesi vatandaş girişi alanında nüfus cüzdanları ile birlikte hazır bulunmaları, Belirtilen günde sözlü sınavına katılmayan adayların başarısız sayılacakları,

Geçerli bir Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport vs. gibi yanında olmayan adayların sözlü sınava KESİNLİKLE ALINMAYACAĞI,

Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı, ilanın tebliğ yerine sayılacağı hususu;

İLAN OLUNUR. 15/06/2023

 

 

BAŞKAN Y.                                                           ÜYE                                                       ÜYE

 

T.C KİMLİK NO
DOĞUM YILI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı No: 14 P.K. 34144 Bakırköy / İstanbul

Telefon

Santral: 0212 414 54 00

Faks: 0212) 543 01 59 (Muhabere)

E-Posta

bakirkoycbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu