Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
İcra Daireleri Başkanlığı Sözleşmeli İcra Katipliği Uygulama Sınavına İlişkin İlan
01.06.2023

SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAVINA İLİŞKİN İLAN METNİ

 

    Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 20.04.2023 tarihli ilanında 700 sözleşmeli icra kâtibi istihdamı duyurusu yapılmış, aynı tarihli Bakan Olur’u ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 1 nci maddesinin 5 inci fıkrası ile Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2/A maddesinin ğ bendi ile 24 üncü maddesi uyarınca sınav kurulları oluşturulmuş olup, Bakırköy Sınav Kurulu nezdinde 124 sözleşmeli icra kâtibi pozisyonuna alım yapılacaktır.

    Sınav ilanında Sözleşmeli İcra Katibi istihdamı için “merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 20 katı aday çağrılacaktır. KPSS 70 puan şartını taşıyan ve başvurusu kabul edilen 1073 aday uygulama sınavına girmeye hak kazanmıştır. Başvuru sonuçları aşağıda ilan edilmiştir, (Adaylar T.C. Kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulama yapabileceklerdir.)


    Listede ismi yanında KABUL, uygulama sınav tarihi ve saati yazılı olan adayların isimleri yanında belirtilen tarih/saatte Bakırköy Adliyesi İcra Daireleri Başkanlığınca yapılacak olan UYGULAMALI KLAVYE SINAVI için nüfus cüzdanlarıyla birlikte; uygulama sınavına gelmeleri gerektiği,
    
    Uygulama sınavına kabul edilen adayların belirtilen gün ve saatte Bakırköy Adliyesi 7. Blok vatandaş girişi alanında nüfus cüzdanları (kimlik yerine geçen ehliyet ve pasaport da kabul edilecektir) ile birlikte hazır bulunmaları, nüfus cüzdanları yanında olmayan adaylar uygulama sınavına kesinlikle alınmayacaktır.

Uygulama Sınavının Yapılacağı Yer : Bakırköy Adliyesi (Adres: Osmaniye, İsmail Erez Blv, 34146 Bakırköy/İstanbul)

Uygulama Sınav Tarihi ve Saati:

                                                 F Klavye İçin  12/06/2023 saat 09:00'dan itibaren
                                                 Q Klavye İçin  12/06/2023 saat 13:00'dan itibaren,

 belirtilen gün uygulama sınavına katılmayan adaylar başarısız sayılacaktır.

    Adayların sınav saatinden en az yarım saat öncesinde sınav mahallinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

    Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günde sınava devam edilecektir.

    Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi en geç 15 Haziran 2023 Perşembe gününe kadar Bakırköy Adliyesi internet sitesinde ilan edilecek olup,  bu hususta ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı, yapılan ilanın tebliğ yerine geçeceği hususu;

İLAN OLUNUR. 31/05/2023

TC KİMLİK NO
DOĞUM YILI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı No: 14 P.K. 34144 Bakırköy / İstanbul

Telefon

Santral: 0212 414 54 00

Faks: 0212) 543 01 59 (Muhabere)

E-Posta

bakirkoycbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu