Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAVINA  GİRECEK ADAYLARIN MAZERETLERİNE İLİŞKİN İLAN METNİ
08.06.2023

SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAVINA 
GİRECEK ADAYLARIN MAZERETLERİNE İLİŞKİN İLAN METNİ

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ ALIMI

BAKIRKÖY SINAV KURULU 

 

     Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 20.04.2023 tarihli ilanında 700 sözleşmeli icra kâtibi istihdamı duyurusu yapılmış, aynı tarihli Bakan Olur’u ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 1 nci maddesinin 5 inci fıkrası ile Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2/A maddesinin ğ bendi ile 24 üncü maddesi uyarınca sınav kurulları oluşturulmuş olup, Bakırköy Sınav Kurulu nezdinde 124 sözleşmeli icra kâtibi pozisyonuna alım yapılacaktır.

    Bu kapsamda sözleşmeli icra katipliği alımı için başvuruda bulunarak sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin aday tespit listeleri 01/06/2023 tarihinde ilan edilmiştir.

    Başkanlığımızca yapılacak klavye uygulama sınavına girmeye hak kazanan ancak; uygulama sınav tarihleri farklı Sınav Komisyonlarının veya Sınav Kurullarının yapacağı uygulama sınavı ile aynı güne denk gelerek uygulama sınav tarihlerinin değiştirilmesi için 01/06/2023-08/06/2023 tarihleri arasında Başkanlığımıza mazeret dilekçesi sunan adayların dilekçeleri Bakırköy İcra Daireleri Başkanlığı Sınav Kurulumuzca incelenmiş olup, mazeret talebinde bulunan sözleşmeli icra katibi adaylarından mazereti Sınav Kurulumuzca kabul edilenlere ilişkin olarak uygulama sınav tarihleri yeniden belirlenmiştir.  (Adaylar T.C. Kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulama yapabileceklerdir.)
    
     Mazereti kabul edilerek uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların belirtilen gün ve saatte Bakırköy Adliyesi 7. Blok vatandaş girişi alanında nüfus cüzdanları (kimlik yerine geçen ehliyet ve pasaport da kabul edilecektir) ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. Nüfus cüzdanları yanında olmayan adaylar uygulama sınavına kesinlikle alınmayacaktır.

Uygulama Mazeret Sınavının Yapılacağı Yer : Bakırköy Adliyesi (Adres: Osmaniye, İsmail Erez Blv, 34146 Bakırköy/İstanbul)
Uygulama Mazeret Sınav Tarihi ve Saati:   13/06/2023 saat 14:30'da
                              

    Adayların sınav saatinden en az yarım saat öncesinde sınav mahallinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

    Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi en geç 15 Haziran 2023 Perşembe gününe kadar Bakırköy Adliyesi internet sitesinde ilan edilecek olup,  bu hususta ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı, yapılan ilanın tebliğ yerine geçeceği hususu;

İLAN OLUNUR. 08/06/2023

TC KİMLİK NO
DOĞUM YILI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı No: 14 P.K. 34144 Bakırköy / İstanbul

Telefon

Santral: 0212 414 54 00

Faks: 0212) 543 01 59 (Muhabere)

E-Posta

bakirkoycbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu