Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Personel Büro

Personel İşlemleri Bürosu Bakırköy merkez ve mülhakat Büyükçekmece ve Küçükçekmece Adalet Daireleri Komisyon Atamalı personellerin tüm özlük işlemleri, hizmet içi eğitimleri ve muhabere yazışmalarının tüm sürecini yöneten bürodur. 

5472 dahili telefondan Personel İşlemleri Bürosuna, Eğitim ile ilgili işlemler için ise 5114 dahili telefondan ilgili birime/memura ulaşabilirsiniz.

Oda: 654

Adres

Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı No: 14 P.K. 34144 Bakırköy / İstanbul

Telefon

Santral: 0212 414 54 00

Faks: 0212) 543 01 59 (Muhabere)

E-Posta

bakirkoycbsisaretadalet.gov.tr