LOJMAN BAŞVURULARIINA İLİŞKİN DUYURU

  Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14. Maddesi ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği ocak ayında gerekli değerlendirme yapılarak toplam puana göre sıra cetveli düzenlenmiştir.

  Ancak, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 26.07.2013 tarih ve 2222/5692/465 sayılı yazıları gereği ve Danıştay 5. Dairesinin yerleşik içtihat halini alan 2009/2272 esas, 2011/8025 sayılı kararı doğrultusunda, yıl içerisinde başka bir yerden tayin yoluyla gelenler de süresinde başvuru yapılmış gibi değerlendirilip, lojman puanları dikkate alınarak ocak ayında düzenlenmiş olan lojman puan cetvelindeki sıralarına eklenecektir.

  Bu kapsamda; Hakimler Savcılar Kurulunun 17.06.2020 tarih ve 548 - 549 sayılı kararnameleri ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine ve İstanbul Avrupa Yakasına atanan (Silivri ve Çatalca Adliyesi hariç) hakim ve Cumhuriyet savcılarının;

  1-Lojman başvurularını, UYAP Sistemi üzerinden Kişisel İşlemler ekranın Kişisel İşlemler menüsünün altında yer alan talepler sekmesinden Lojman Başvurular bölümünden, en geç 06.07.2020 tarihi mesai bitimine kadar yapmaları gerektiği, aksi halde taleplerinin işleme alınmayacağı;

  2-Lojman başvuru ekranındaki bilgilerde herhangi bir hata (hizmet süresi 01.01.2020 tarihine uyarlanmış hali ile yansımaktadır) olması halinde, söz konusu hatanın HSK ile görüşülüp düzeltilmesi sağlandıktan sonra lojman başvurusunun yapılması gerektiği;

  3-Kamu Konutları Yönetmeliğinin 12.maddesi uyarınca eşlerden birine lojman tahsis edilebildiğinden, eşlerden sadece birinin lojman talebinde bulunabileceği;

  4-Mevcut olan boş lojmanların, lojman puanı yüksek olandan başlamak sureti ile lojman puan listesinde ismi bulunan hakim ve Cumhuriyet savcılarına, lojman tercihleri dikkate alınarak teklif edileceği, kabul edilmesi halinde tahsis edileceği, kabul edilmemesi halinde ise müktesep hakkının ve puanı itibari ile sırasının korunacağı, talep edilmesi halinde lojman semt tercihlerinin değiştirilebileceği;

  5-Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Yönetmeliği’ nin 14.maddesinde: " .......Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde kira sözleşmesini imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edileceği gibi; vazgeçme iradesini Vakfa ulaştırdığı ya da 15 günlük sürenin dolduğu tarihten itibaren, kendisine 1 yıllık süreyle konut tahsis edilmez." denildiğinden, söz konusu hükmün aynen uygulanacağı;

  6-Lojman tahsis veya değişimi yapılan yargı mensuplarının, tahsis kararı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde lojmanı boşaltmaları halinde, boşaltma tarihinden itibaren 1 yıl süre ile lojman tahsis edilmeyeceği hususlarında bilgi edinilmesi rica olunur.30.06.2020

  Atila ÖZTÜRK

  Adli Yargı

  İlk Derece Mahkemesi

  Adalet Komisyon Başkanı

  Ek: Lojman Başvuru Şekline İlişkin Görsel

  Adres

  Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı Bakırköy Adalet Sarayı, Bakırköy, İstanbul

  Telefon

  Tel: 0212 414 54 00

  Faks: 0212 543 01 59

  E-Posta

  bakirkoycbsisaretadalet.gov.tr

  © 2020 BAKIRKÖY ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 403 - Toplam : 495390 kişi ziyaret etmiştir.