Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ  SÖZLÜ SINAVINA İLİŞKİN İLAN
15.06.2023

TC. 
BAKIRKÖY
İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ 
SÖZLÜ SINAVINA İLİŞKİN İLAN

 

    Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 20.04.2023 tarihli ilanında 700 sözleşmeli icra kâtibi istihdamı duyurusu yapılmış, aynı tarihli Bakan Olur’u ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 1 nci maddesinin 5 inci fıkrası ile Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2/A maddesinin ğ bendi ile 24 üncü maddesi uyarınca sınav kurulları oluşturulmuş olup, Bakırköy Sınav Kurulu nezdinde 124 sözleşmeli icra kâtibi pozisyonuna alım yapılacağı,
    Başvuruda bulunan ve sınava başvurusu kabul edilen adayların klavye türlerine göre 12/06/2023 tarihinde ve mazeret talebinde bulunanlardan mazeretleri uygun görülen adayların ise 13/06/2023 tarihlerinde uygulamalı klavye sınavları Bakırköy Adliyesi uygulama sınav salonunda yapılmış olup,
    Yapılan uygulamalı sınav sonucunda İcra İşleri Daire Başkanlığının  01/06/2023 tarihinde yayınlamış olduğu İcra Katipliği Uygulama Sınav Değerlendirme Kriterleri kapsamında BAŞARILI olan adaylar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere sınav ilanında verilen Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Madde 11/A maddesi kapsamında kadro sayısının  3 katı (124x3=372) kadar aday ile son sıradaki aday ile doğru kelime sayıları eşit olan adaylar dahil olmak üzere  103 ve üzeri doğru kelime yazan 372  aday SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANMIŞTIR.
    Sözleşmeli İcra Kâtibi Uygulama Sınav Sonuçları ve Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait sınav yeri ve tarihi aşağıda ilan edilmiştir. Adaylar T.C. Kimlik numarası ve Soyadı ile sorgulama yapabileceklerdir.
    Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınavları; Bakırköy Adliyesi 3. Blok 5. Kat 536 nolu odada (Bakırköy İcra Daireleri  Başkanlığı Toplantı Salonu) yapılacaktır.
    Sözlü sınava kabul edilen adayların belirtilen gün ve saatte nüfus cüzdanları ile birlikte hazır bulunmaları gerektiği, belirtilen günde sözlü sınavına katılmayan adaylar başarısız sayılacağı, 
    Geçerli bir Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport vs. gibi yanında olmayan adayların sözlü sınava KESİNLİKLE ALINMAYACAĞI,
    Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı, ilanın tebliğ yerine sayılacağı hususu;
    İLAN OLUNUR. 15/06/2023


 


 

TC KİMLİK NO
SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı No: 14 P.K. 34144 Bakırköy / İstanbul

Telefon

Santral: 0212 414 54 00

Faks: 0212) 543 01 59 (Muhabere)

E-Posta

bakirkoycbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu