Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULUNUN 17.07.2023 TARİH 1554 VE 1555 SAYILI KARARNAMELERİ İLE ATAMASI YAPILAN HAKİM VE CUMHURİYET SAVCILARININ LOJMAN BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU
19.07.2023

 

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULUNUN 17.07.2023 TARİH 1554 VE 1555 SAYILI KARARNAMELERİ İLE ATAMASI YAPILAN

HAKİM VE CUMHURİYET SAVCILARININ

LOJMAN BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU

 

Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14. Maddesi ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği ocak ayında gerekli değerlendirme yapılarak toplam puana göre sıra cetveli düzenlenmiştir.

Ancak, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 26.07.2013 tarih ve 22225692/465 sayılı yazıları gereği ve Danıştay 5. Dairesinin yerleşik içtihat halini alan 2009/2272 esas, 2011/8025 sayılı kararları doğrultusunda yıl içerisinde başka bir yerden tayin yoluyla gelenlerin konut tahsis taleplerinin de süresinde başvuru yapılmış gibi değerlendirilmesi gerekmektedir.

 Bu kapsamda,

  1. HSK’ nın 17.07.2023 Tarih 1554 ve 1555 Sayılı Kararnameleri ile Konut Tahsis Komisyonumuzun tahsis yetkisine sahip olduğu lojmanlara başvuru yapma hakkı bulunan görev yerlerine (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Bakırköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, İstanbul, Gaziosmanpaşa Adliyeleri) ataması yapılıp, lojman talebinde bulunmak isteyen hakim ve Cumhuriyet savcılarının başvurularını, UYAP Sistemi üzerinden, Kişisel İşlemler ekranının à Kişisel İşlemler menüsü altında yer alan à Talepler sekmesinin à Lojman Başvurular bölümünden, en geç 28.07.2023 tarihi mesai bitimine kadar yapmaları gerektiği, aksi halde taleplerinin işleme alınmayacağı;
  2. Lojman başvuru ekranındaki bilgilerde herhangi bir hata olması halinde, söz konusu hatanın HSK ile görüşülüp düzeltilmesi sağlandıktan sonra lojman başvurusunun yapılması gerektiği (hizmet süresi 01.01.2023 tarihine uyarlanmış hali ile yansımaktadır);
  3. Kamu Konutları Yönetmeliğinin 12.maddesi uyarınca eşlerden birine lojman tahsis edilebildiğinden, eşlerden sadece birinin lojman talebinde bulunması gerektiği;
  4. Lojman başvuru formu doldurulurken, “daha önce lojmanda oturduğunuz süre (eş dahil)” sorusuna eşlerden biri lojmandan faydalandı ise diğer eş de lojmandan faydalanmış sayılacağından (evlenmeden önceki süreler hariç) bu husus dikkate alınarak doldurulması gerektiği;
  5. Eşi çalışanların, eşlerine ait 2022 Aralık ayı bordrosunu eklemeleri gerektiği;
  6. Mevcut olan boş lojmanların, lojman puanı yüksek olandan başlamak sureti ile lojman puan listesinde ismi bulunan hakim ve Cumhuriyet savcılarına, lojman tercihleri dikkate alınarak teklif edileceği, kabul edilmesi halinde tahsis edileceği, kabul edilmemesi halinde ise müktesep haklarının ve puanı itibari ile sıralarının korunacağı, talep edilmesi halinde lojman semt tercihlerinin değiştirilebileceği;
  7. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Yönetmeliği’ nin 14.maddesinde: " …..Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde kira sözleşmesini imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edileceği gibi; vazgeçme iradesini Vakfa ulaştırdığı ya da 15 günlük sürenin dolduğu tarihten itibaren, kendisine 1 yıllık süreyle konut tahsis edilmez." denildiğinden, söz konusu hükmün aynen uygulanacağı;
  8. Lojman tahsis veya değişimi yapılan yargı mensuplarının, tahsis kararı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde lojmanı boşaltmaları halinde, boşaltma tarihinden itibaren 1 yıl süre ile lojman tahsis edilmeyeceği, söz konusu 1 yıllık süreler dolmadan yapılan başvuruların işleme alınmayacağı hususlarında bilgi edinilmesi rica olunur.

                                                                                                                                                   Atila ÖZTÜRK

                                                                                                                                              Adli Yargı

                                                                                                                                             İlk Derece Mahkemesi

                                                                                                                                         Adalet Komisyonu Başkanı

 

 

 

1-19.07.2023 Tarihi İtibariyle Boşaltılması Beklenen Lojman Sayılarını Gösterir Liste (TIKLAYINIZ)

2- BAŞVURU ŞEKLİNE İLİŞKİN GÖRSELLERİ GÖRMEK İÇİN (TIKLAYINIZ)

3- LOJMANLARA İLİŞKİN BİLGİ VE FOTOĞRAFLARA ULAŞMAK İÇİN (TIKLAYINIZ)

Adres

Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı No: 14 P.K. 34144 Bakırköy / İstanbul

Telefon

Santral: 0212 414 54 00

Faks: 0212) 543 01 59 (Muhabere)

E-Posta

bakirkoycbsisaretadalet.gov.tr