CEZA İNFAZ KURUMLARI SAĞLIK RAPORUNA İLİŞKİN EK İLAN
11.08.2022

BAKIRKÖY

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

EK İLAN

Komisyon Başkanlığımıza bağlı Silivri ve Bakırköy Ceza İnfaz Kurumlarında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu Sözlü sınav sonuçları 09/08/2022 tarihinde ilan edilerek ASİL olarak başarılı olan adayların 23/08/2022 Salı günü mesai bitimine kadar gerekli belgelerini teslim etmeleri istenmişti.

Teslim edilmesi gereken belgeler içerisinde yer alan Sağlık kurulu raporunda her ne kadar; "Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzun noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. İnfaz ve koruma memuru olur." ibarelerinin yazılması istenilmiş ise de;

31598 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 14.09.2021 tarihinde yürürlüğe giren Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz Ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği'ne göre;

MADDE 5 – (1) Sağlık kurulu raporuna esas yapılan muayenelerde her branş hekimi muayene sonrası elde ettiği tanı, bulgu ve kararı; e-Rapor Sistemi üzerinden elektronik ortamda veya fiziki olarak düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtir. Bu Yönetmelik ve ekinde yer alan sağlık şartlarına uygun olmayan adayların sağlık kurulu raporunun karar kısmına unvanı da belirtilerek “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda görev yapamaz.” ibaresi yazılır.

(2) Başvurduğu unvana göre sağlık şartlarını haiz olan adayın sağlık kurulu raporu karar kısmına “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir.” ibaresi yazılır. Hükmü yer almaktadır.

Düzenlenen Yönetmelik Gereği;

1-Sağlık Kurulu Raporunu henüz almayan İnfaz ve Koruma Memuru adayları yönünden “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir.” İbaresinin yazdırılarak raporlarını Yönetmelikteki usül ve esaslar çerçevesinde tanzim etmeleri,


2-  Yukarıda izah edilen rapor içeriği sadece İnfaz ve Koruma Memuru Unvanını kapsamaktadır. Diğer unvanlar yönünden alınacak sağlık kurulu raporlarının karar kısmında ise daha evvel olduğu gibi; "Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. ceza infaz kurumu kâtibi olur/ Hemşire olur/ Teknisyen olur/ Şoför olur vb. " ibarelerinin yazılı olması gerekmektedir.

Duyurumuz tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur.

Adres

Osmaniye Mh. İsmail Erez Bulvarı Bakırköy Adalet Sarayı, Bakırköy / İstanbul

Telefon

Tel: 0212 414 54 00

Faks: 0212 543 01 59

E-Posta

bakirkoycbsisaretadalet.gov.tr