Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Başvurusu Ret Olanlara Dair Açıklama Metni
01.06.2023

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel  Müdürlüğünün 20.04.2023 tarih ve E-32992892-7398/11083 sayılı yazıları ile 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 5.461 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK 1/A), 2.429 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 1.400 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi (EK-1/C), 52 sözleşmeli teknisyen (EK-1/D), 21 sözleşmeli işaret dili tercümanı (EK-1/E), 216 sözleşmeli şoför (EK-1/F), 71 sözleşmeli aşçı (EK-1/G) ve 1.069 sözleşmeli hizmetli (EK-1/H) olmak üzere toplam 10.719 personel istihdam edilmesi için 20 Nisan 2023 tarihinde sınav ilanı yapılmıştır.

                Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce verilen sınav ilanında;

                - Belirtilen unvanlardan birine başvurulması gerekirken, birden fazla unvan için başvuran adayların başvurularının mükerrer başvuru sayıldığı ve başvurularının kabul edilemeyeceği bildirildiğinden, 

                - Lisans mezunları için 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2022)KPSSP3, ön lisans mezunları için 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2022) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2022) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabileceği bildirildiğinden, KPSS 70 puan altı almaları nedeniyle başvuru şartını taşımayanlar ile KPSS sınavına hiç katılmadığı anlaşılan adayların, 

                - Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.), Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) denilmekle, belirtilen yaş şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların,

                - Sınav başvuru şartlarında belirtilen unvanlar için istenilen belgelerde eksiklik tespit edilen adaylar ile,

                - Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 29/05/2023 tarih E-32992892-900-10058/15095 sayılı görüş yazılarında adayların mezuniyet/öğrenim durumları ile uyumlu olmayan KPSS puanlarıyla başvurularının değerlendirilmesi konulu yazılarında;

                * Adayların ön lisans/lisans öğrenimlerine devam ederken KPSS'ye ön lisans/lisans düzeyinde girmiş olmaları ve sınavın son başvuru günü olan 11.05.2023 tarihi itibarıyla KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinden (ön lisans/lisans) mezun olmamaları halinde başvurularının kabul edilemeyeceği,

                * Adayların ön lisans/lisans öğrenimlerine devam ederken KPSS'ye ortaöğretim düzeyinde girmiş olmaları ve sınavın son başvuru günü olan 15.05.2023 tarihi itibarıyla ön lisans/lisans mezunu olmamaları (ortaöğretim mezunu olmaları) durumunda başvurularının kabul edilebileceğinin mütalaa edildiği bildirildiğinden, İlgililerin sınav başvuru son günü olan 11.05.2023 tarihi itibariyle KPSS/Öğrenim şartını taşımadıkları anlaşılan,

Adayların sınav başvuruları Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının 01.06.2023 tarih ve 2023/6406 sayılı kararı ile reddedilmiş olup,  bakirkoy.adalet.gov.tr adresinde (T.C. Kimlik Numarası ile sorgulanmak suretiyle ) yayımlanmıştır.

Adres

Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı No: 14 P.K. 34144 Bakırköy / İstanbul

Telefon

Santral: 0212 414 54 00

Faks: 0212) 543 01 59 (Muhabere)

E-Posta

bakirkoycbsisaretadalet.gov.tr