Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Bakırköy ve Marmara Ceza İnfaz Kurumları Sözleşmeli Personel Alımı Nihai Başarı Sonuçları
17.10.2023

T.C.

BAKIRKÖY

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İLAN

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 24/04/2023 tarihli “9.512 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alımı” alımı sınav ilanı ile Bakırköy ve Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında çalıştırılmak üzere (657 4/b) Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru (Erkek-Bayan), Hemşire, Elektrik Teknisyeni, Elektronik Teknisyeni, Sıhhi Tesisat Teknisyeni, Şoför ve Aşçı personel alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımızca yapılan sözlü sınav sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

 Sınavı ASİL olarak kazanan adayların aşağıda yazılı bulunan evrakları şeffaf kapaklı mavi dosya içerisinde listedeki sıralamaya uygun olarak Adalet Komisyonu Başkanlığımıza (BAKIRKÖY ADLİYESİ, BAKIRKÖY ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 7. KAT 751. Nolu oda) 01 Kasım 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza elden teslim etmeleri veya (APS) yolu ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

Sonuçlar TC Kimlik numarası ile sorgulama ekranı ile ilan edilmiştir, Listede -ASİL- olarak belirtilmiş kazanan adayların aşağıda belirtilen evrakları,

1 –KPSS SONUÇ BELGESİ,

2- SAĞLIK KURULU RAPORU

   * İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda;

         14/09/2021 tarih ve 31598 sayılı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz Ve Koruma memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği gereği,

            “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir.”

            “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda görev yapamaz.” ibaresinin bulunması.

     * İnfaz ve Koruma Memuru adayları için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerine ibraz etmek üzere RESMİ YAZI (yazıda belirtilen devlet hastanelerinden herhangi biri olabilir) için (Tıklayınız).

           * İnfaz ve Koruma Memuru adayları için, Yönetmeliğin Sağlık Şartlarına İlişkin eki. (Tıklayınız)

          * Herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların sağlık kurulu raporuna sevk edilirken muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu ile birlikte değerlendirilmesi amacıyla sevk edilen hastaneye muafiyet raporunun sunulması ve muafiyetine ilişkin durumun sağlık kurulunda değerlendirilerek atama yapılacak unvanda görev yapıp yamayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir.

* Diğer unvanlar yönünden alınacak sağlık kurulu raporlarının karar kısmında "Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. Aşçı olur/ Hemşire olur/ Teknisyen olur/ Şoför olur vb. " ibarelerinin yazılı olması gerekmektedir.

3- MAL BEYANI FORMU (TIKLAYINIZ)

4-BAŞKA KURUM VE KURULUŞLARA KARŞI MECBURİ HİZMETİNİN BULUNMADIĞINA DAİR DİLEKÇE (TIKLAYINIZ)

5-ÖĞRENİM BELGESİ (DİPLOMA-GEÇİCİ MEZUNİYET) ASLI VEYA NOTER ONAYLI ÖRNEĞİ

6-SON 3 AY İÇİNDE ÇEKİLMİŞ 2 ADET BİYOMETRİK FOTOĞRAF (FOTOĞRAFLARIN DEVLET MEMURLARI KILIK VE KIYAFET YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLMASI GEREKMEKTEDİR)

7-EŞ ÇALIŞMA DURUMU BEYANI (TIKLAYINIZ)

8-ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINDAN ALINACAK ASKERLİK DURUM BELGESİ VEYA ONAYLI TERHİS BELGESİ (ASKERLİKTEN MUAF OLAN ADAYLARIN MUAFİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELERİN MUTLAKA ASKERLİK DURUM BELGESİ VE BUNA İLİŞKİN SAĞLIK RAPORUNUDA EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR)

9-KİMLİK FOTOKOPİSİ (2 Adet)

10-ŞOFÖRLÜK ÜNVANI İÇİN 1 ADET EHLİYET FOTOKOPİSİ İLE BİRLİKTE E-DEVLET ÜZERİNİDEN ALACAKLARI SÜRÜCÜ CEZA BİLGİSİ BELGESİ (SON 5 YILA AİT)

11- SERTİFİKA VEYA KURS BİTİRME BELGESİ (AŞÇI VE TEKNİSYEN UNVANLARI İÇİN)

12- NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ (1 ADET) (E-DEVLET’DEN ALINACAK)

**Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, nihai listede asil olarak adı geçen adayların adresine ayrıca tebligat yapılmayacağı, ilan tarihinden itibaren istenilen evrakları 15 gün içerisinde teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılan adayların istihdamları yapılmayacak ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların istihdam işlemi yapılacaktır.       

İlgililere bu konuda ayrıca tebligat yapılmayacağı işbu ilanın tebliğ yerine sayılacağı hususu İLAN OLUNUR. 17/10/2023

 

BAŞKAN                                           ÜYE                                                   ÜYE

TCKN
DOĞUM YILI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı No: 14 P.K. 34144 Bakırköy / İstanbul

Telefon

Santral: 0212 414 54 00

Faks: 0212) 543 01 59 (Muhabere)

E-Posta

bakirkoycbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu