Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
ATGV Lojman Tahsislerinde Terör ve Sağlık Mazeretine İlişkin Yapılan Değişikliklere Getirilen Ek Düzenleme Hakkında Duyuru
19.02.2021

ATGV Lojman Tahsislerinde Terör ve Sağlık Mazeretine İlişkin Yapılan Değişikliklere Getirilen Ek Düzenleme Hakkında Duyuru

 

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulunun  27/01/2021 tarih ve 4/29 Sayılı Kararı doğrultusunda lojman tahsis esaslarına ilişkin aşağıdaki şekilde ek düzenlemeler yapılmıştır.

1-  3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında görev yapan Hâkim ve Cumhuriyet savcılarına (+) puan uygulama esasları;

 1. Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının terör suçlarına en az 1 yıl süreyle (Geçmişte veya halen) baktıktan sonra (+) puan uygulamasının değerlendirilmesi,
 2.  Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının puanlarına (+30) puan eklenmesi ve ayrı bir öncelik kararı verilmeyerek mevcut sıra cetvelinde değerlendirilmesi,
 3. Terör suçlarına bakmakla görevli Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bu görevde en az 1 yıl görev yaptığına ilişkin belgelerle birlikte dilekçelerini Lojman Tahsis Komisyonuna sunması üzerine (+) puan uygulanmasının komisyon tarafından yapılması,

 2- ATGV Konut Yönetmeliği 11. maddesine  göre sağlık mazereti ile yapılacak lojman tahsis esasları;

 1. Engel oranına göre kendisi, eşi ve çocukları dahil kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve konutta beraber oturacağı aile fertlerinden birine ait sunulacak heyet raporuna istinaden (+) puan uygulaması
 • %10 Engelli raporu (+10),
 • %20 Engelli raporu (+20),
 • %30 Engelli raporu (+30),
 • %40 ve üzeri engelli raporu (+40) puan eklenir.
 1. Sağlık Kurulundan alınacak belgelerini Lojman Tahsis Komisyonuna sunması üzerine (+) puan uygulanmasının komisyon tarafından yapılması uygun görülmüştür.

Yine Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulunun 10/02/2021 tarih ve 4/29 Sayılı  Kararı ile yukarıda belirtilen lojman tahsisine  ilişkin esaslara aşağıdaki şekilde ek düzenlemeler yapılmıştır.

1-  3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında görev yapan Hâkim ve Cumhuriyet savcılarına (+) puan uygulama esaslarına ek hükümleri getirilmesi;

 1. Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının terör suçlarına en az 1 yıl süreyle (son 5 yıl içinde veya halen) baktıktan sonra (+) puan uygulaması,
 2.  Süre sınırına bakılmaksızın hakkında yakın ve özel koruma kararı devam eden Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının puanlarına (+) puan uygulanması,
 3. Terör suçları kapsamında Sulh Ceza Hakimliklerinde görev yapan Hakimlere de (+) puan uygulanması,

2-  Sağlık mazereti ile yapılacak lojman tahsis esaslarına ek hükümler getirilmesi.

 1. Eşi ve çocukları dahil kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilerden engelli olması durumunda, konuttan birlikte oturacağına dair beyan alınması uygun görülmüştür.

Ayrıca 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanun’ un (01.07.20216 tarihli ve 6723 S.K./30. Md. İle eklenen) 21/4 maddesinde “Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar(318, 319, 324, 325 ve 332. Maddeler hariç) ile 3713 Sayılı Kanun kapsamına giren suçlar sebebiyle açılan soruşturmalar suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülür…” denilmektedir.

Bu kapsamda yukarıda belirtilmiş hususlar dikkate alınarak, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında son 5 yıl içinde en az 1 yıl görev yapmış olan Cumhuriyet savcılarının ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarından, hakimlerin ise Hakimler ve Savcılar Kurulundan temin edecekleri “yürütülmüş/yürütülmekte olan görevin süresi (hangi tarihler arasında olduğu) ve söz konusu kanun kapsamına girdiğini belirtir” belgelerini;

Devam eden yakın/özel koruma kararı bulunan hakim ve Cumhuriyet savcılarının, söz konusu koruma kararlarını;

Kendisi, eşi ve çocukları dahil kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve konutta beraber oturacağı aile fertlerinden engel durumu olanların, söz konusu engelin oranını gösterir heyet raporunu, doldurulması gereken ve ekte bulunan dilekçe örnekleri ile beraber en geç 26.02.2021 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımıza sunmaları gerektiği hususunda bilgi edinilmesi ve gereği rica olunur.

 

                                                                                                  Atila ÖZTÜRK

                                                                                                    Adli Yargı

                                                                                                   İlk Derece Mahkemesi

                                                                                                  Adalet Komisyonu Başkanı

 

                                                                                                       

                                                                                                                   

Ek:

1-Dilekçe Örneği (3713 Sayılı Kanun kapsamında görev yapıldığına ilişkin)

2-Dilekçe Örneği (Sağlık Mazeretine ilişkin)

3-Dilekçe Örneği (Koruma kararına ilişkin)

Adres

Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı No: 14 P.K. 34144 Bakırköy / İstanbul

Telefon

Santral: 0212 414 54 00

Faks: 0212) 543 01 59 (Muhabere)

E-Posta

bakirkoycbsisaretadalet.gov.tr