Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
ATGV LOJMAN PUANLAMASINA GETİRİLEN EK HÜKÜM HAKKINDA
01.08.2023

T.C.
BAKIRKÖY ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


      Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının 25.07.2023 tarih ve 2023/2245 sayılı yazısı ile, ülkemizde yaşanan 06.02.2023 tarihli Kahramanmaraş ve 20.02.2023 tarihinde Hatay ilinde meydana gelen depremler nedeniyle 11 ilde yıkıcı hasarlar meydana geldiği, bu depremler esnasında oturdukları kirada, kendilerine ait veya lojmanlarda mağdur olmuş hakim ve Cumhuriyet savcılarının Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına ait lojmanlar için puanlama yapılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının vermiş olduğu ağır veya orta hasarlı rapora göre, 1 yıl süreyle evleri ağır hasar görenlere (+30), orta hasar görenlere (+20) puan verilmesinin uygun görüldüğü Başkanlığımıza bildirilmiştir.
        Bu kapsamda, depremin yıkıcı hasar vermiş olduğu 11 ilde ikamet etmekte olduğu evi  hasar gören hakim ve Cumhuriyet savcılarının lojman puanlarına bahse konu raporları sunması halinde hasar durumuna göre puan eklenebileceği, anne, baba ve kardeşlerinin evleri hasar görenlere ise puan eklemesi yapılamayacağı hususunda bilgi edinilmesi rica olunur.

                                
Cem KARACA
Bakırköy Adli Yargı
İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanı Y.

Adres

Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı No: 14 P.K. 34144 Bakırköy / İstanbul

Telefon

Santral: 0212 414 54 00

Faks: 0212) 543 01 59 (Muhabere)

E-Posta

bakirkoycbsisaretadalet.gov.tr