ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, ŞOFÖR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, HİZMETLİ, ELEKTRİK TEKNİSYENİ, BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ, SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI 
23.08.2022

T.C.
BAKIRKÖY
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, ŞOFÖR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, HİZMETLİ, ELEKTRİK TEKNİSYENİ, BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ, SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2022 tarih ve E-32992892-4089/5811 sayılı yazıları gereğince;

 

Bakırköy Adalet Dairesi için 185, Büyükçekmece Adalet Dairesi için 100 olmak üzere toplam 285 Sözleşmeli Zabıt Katibi;

 

Bakırköy Adalet Dairesi için 45, Büyükçekmece Adalet Dairesi için 10 olmak üzere toplam 55 Sözleşmeli Mübaşir;

 

Bakırköy Adalet Dairesi için 3, Büyükçekmece Adalet Dairesi için 1 olmak üzere toplam 4 Sözleşmeli Şoför;

 

Bakırköy Adalet Dairesi için 50, Büyükçekmece Adalet Dairesi için 15 olmak üzere toplam 65 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi;

 

Bakırköy Adalet Dairesi için 38, Büyükçekmece Adalet Dairesi için 10 olmak üzere toplam 48 Sözleşmeli Hizmetli;

 

Bakırköy Adalet Dairesi için 2 olmak üzere toplam 2 Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni;

 

Bakırköy Adalet Dairesi için 2 olmak üzere toplam 2 Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyeni;

 

Personel alımlarına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza verilen sınav izni gereğince; Komisyon Başkanlığımızca 23/05/2022 – 30/05/2022 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav ve mazeretli sözlü sınav sonuçlarına göre nihai sınav sonuçları aşağıda ilan edilmiştir.

 

  1. Bakırköy Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katibi Nihai Sonuç listesinde yer alan ilk 285 adayın ASİL olarak, 286'den 332'e kadar 46 Adayın YEDEK olarak başarılı oldukları,

 

  1. Bakırköy Adliyesi Sözleşmeli Mübaşir Nihai Sonuç listesinde yer alan ilk 55 adayın ASİL olarak 56'dan 64'e kadar 8 Adayın YEDEK olarak başarılı oldukları,

 

  1. Bakırköy Adliyesi Sözleşmeli Şoför Nihai Sonuç listesinde yer alan 4 adayın ASİL olarak başarılı oldukları,

 

  1. Bakırköy Adliyesi Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Nihai Sonuç listesinde yer alan 3 adayın ASİL olarak başarılı oldukları,

 

  1. Bakırköy Adliyesi Sözleşmeli Hizmetli Nihai Sonuç listesinde yer alan 24 adayın ASİL olarak başarılı oldukları,

 

  1. Bakırköy Adliyesi Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni Nihai Sonuç listesinde yer alan 1 adayın ASİL olarak, başarılı olduğu,

 

  1. Bakırköy Adliyesi Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyeni Nihai Sonuç listesinde yer alan 2 adayın ASİL olarak, başarılı oldukları,

 

 

Nihai Sonuç Listesinde yer alan ASİL adayların aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde 06 Eylül 2022 Salı günü mesai saati bitimine kadar Bakırköy Adalet Dairesi 6. Kat 1. Blok 603-604 numaralı odaya bizzat teslim etmeleri veya (İstanbul dışında ikamet eden adaylar için) APS yoluyla Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 6. Kat 5. Blok 654 Nolu adrese (en geç 06 Eylül 2022 Salı mesai bitimine kadar APS yapılmış olmak kaydı ile)  gönderilmesi,

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin yerleştirme işlemleri yapılamayacağından,

Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacağı, yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların istihdam işleminin yapılacağı, istihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri iptal edilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI, hususu ilan olunur. 23.08.2022

BAŞKAN  Y.                                            ÜYE                                                       ÜYE

 

NİHAİ SONUÇ LİSTELERİNE GÖRE BAŞVURDUKLARI ÜNVANLARDA ASİL VE YEDEK OLARAK BAŞARILI OLAN ADAYLARIN TESLİM ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR;

ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR;

 

1) 2 Adet- 2020 KPSS Puan Sonuç Belgesi (Tüm Adaylar İçin)

 

2) 2 Adet- Öğrenim Durum Belgesi (Komisyon Başkanlığınca yada ilgili öğretim kurumunca veya noterce onaylanmış onaylı örneği, yabancı ülkelerden alınmış öğrenim durumuna ilişkin belgelerde, belgenin yetkili kurumca kabul edildiğine ilişkin denklik belgesi ) E- Devletten alınan evraklar geçerli değildir. (Tüm Adaylar İçin)

 

3) 2 Adet- Bilgisayar/Daktilo Sertifikası/Transkript/Bilgisayar dersi gördüğüne dair okul yazısı (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği ) E- Devletten alınan evraklar geçerli değildir. (Zabıt Katipleri İçin)

 

4) Terhis belgesinin aslı veya askerlik şubelerinden alınacak 2 adet güncel tarihli askerlik durum belgesi (E- Devletten alınan evraklar geçerli değildir.) (Erkek Adaylar için)

 

5) 2 Adet- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan dilekçesi (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)- (Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları Hariç, Tüm Adaylar İçin)

 

6) 2 Adet- Mal bildirim Formu (Tüm Adaylar İçin) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

7) 2 Adet- Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayarda eksiksiz doldurularak 2 adet çıktı alınıp resim yapıştırılıp, mavi kalem ile imza atılacak) (Tüm Adaylar İçin) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

8) 2 Adet- Başka Kurum ve Kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyan (Tüm Adaylar İçin) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

 

9) 2 Adet- Eş Durum Beyanı (Bekar Adaylar da dahil olmak üzere) (Tüm Adaylar İçin) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

 

10) Bilgi Formu (Bilgisayarda doldurulup çıktı alınıp imzalanması ve resim yapıştırılması gerekmektedir.) (Tüm Adaylar İçin) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

 

11) 2 Adet- Nüfus Cüzdan fotokopisi (yaş tahsisi ve isim değişikliği yaptıranların, yaş tahsis ve isim değişikliğine dair karar örneğini eklemesi) (Tüm Adaylar İçin)

 

12) 2 Adet- biyometrik fotoğraf (kılık kıyafet yönetmeliğine uygun arka fonu beyaz ve desensiz olmak üzere 6x9 ebatlarında Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır) (Tüm Adaylar İçin)

 

13) 2 Adet- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı(Komisyon Başkanlığı ya da ilgili kurumunca onaylı örneği) (Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları için)

 

14) Koruma ve Güvenlik Görevlisi  Adayları için; Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 6-18/c maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları kapsayacak şekilde tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları “Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli Sağlık Kurulu Raporu,

       a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak

       b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

       c)  Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

       d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

 

15) 2 Adet- sürücü belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (Şoför adayları için)

16) Tercih Beyanı  ( Bilgisayar Teknisyeni ve Elektrik Teknisyeni hariç. Tüm Adaylar İçin) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

 

NOTLAR:

1- Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; "Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, sürücü belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Aslı gibidir kaşesi Komisyon Başkanlığımızca vurularak onay yapılıp belge asılları adaya teslim edilecektir.) Diğer belgelerden birer asıl yani ıslak imzalılarını getirmeleri gerekmektedir."

2- Evraklarını APS aracılığı ile gönderecek olan adaylar ise; diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, sürücü belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopilerine aslı gibidir yaptırmaları ya da noterden onaylatarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. (Diploma, sertifika, sürücü belgesi, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin asıllarını kesinlikle göndermeyiniz.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak gönderilecektir.

3- Evraklarını elden teslim edecek adaylar Bakırköy Adalet Dairesi 6. Kat 1. Blok 603-604 numaralı odaya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta (APS) yoluyla gönderecek adaylar ise en geç 06 Eylül 2022 Salı günü mesai saati bitimine kadar Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 6. Kat 5. Blok 654 Nolu adrese Posta (APS) yapmaları gerekmektedir.

4- İstanbul içinde ikamet edenlerin evraklarını elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

5- İstenilen Sınav evrakları ile ilgili sorular için iletişim 0212-414-54-00 Dahili : 6391

 

T.C KİMLİK NUMARASI
DOĞUM YILI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Osmaniye Mh. İsmail Erez Bulvarı Bakırköy Adalet Sarayı, Bakırköy / İstanbul

Telefon

Tel: 0212 414 54 00

Faks: 0212 543 01 59

E-Posta

bakirkoycbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu