ADALET BAKANLIĞI İCRA İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ İCRA KÂTİPLİĞİ SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI 
14.09.2022

T.C.
BAKIRKÖY
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

ADALET BAKANLIĞI İCRA İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ İCRA KÂTİPLİĞİ SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığınca 01.03.2022 tarih ve 99849611-E.768/2392 sayılı yazıları gereğince;

 

Bakırköy Adalet Dairesi için 30, Büyükçekmece Adalet Dairesi için 6, Küçükçekmece Adalet Dairesi için 8, Silivri Adalet Dairesi için 2, olmak üzere toplam 46 Sözleşmeli İcra Katibi personel alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza verilen sınav izni gereğince; Komisyon Başkanlığımızca 25/05/2022 Çarşamba günü yapılan sözlü sınav ile  26/05/2022 Perşembe günü mazeretliler için yapılan sözlü sınav sonucuna göre nihai sınav sonuçları aşağıda ilan edilmiştir.

 

Bakırköy Adliyesi Sözleşmeli İcra Kâtipliği Nihai Sonuç listesinde yer alan 46 adayın ASİL, 2 adayın YEDEK olarak Başarılı oldukları,

Nihai Sonuç Listesinde yer alan ASİL adayların aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde 28 Eylül 2022 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Bakırköy Adalet Dairesi 6. Kat 1. Blok 603-604 numaralı odaya bizzat teslim etmeleri veya (İstanbul dışında ikamet eden adaylar için) APS yoluyla Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 6. Kat 5. Blok 654 Nolu adrese (en geç 28 Eylül 2022  Çarşamba günü mesai bitimine kadar APS yapılmış olmak kaydı ile)  gönderilmesi,

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin yerleştirme işlemleri yapılamayacağından,

Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacağı, yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların istihdam işleminin yapılacağı, istihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri iptal edilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI, hususu ilan olunur. 14.09.2022

 

 

BAŞKAN                                              ÜYE                                                       ÜYE

 

 

 

NİHAİ SONUÇ LİSTELERİNE GÖRE BAŞVURDUKLARI ÜNVANDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN TESLİM ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR

ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR;

 

1) 2 Adet- Öğrenim Durum Belgesi (Komisyon Başkanlığınca yada ilgili öğretim kurumunca veya noterce onaylanmış onaylı örneği, yabancı ülkelerden alınmış öğrenim durumuna ilişkin belgelerde, belgenin yetkili kurumca kabul edildiğine ilişkin denklik belgesi ) E- Devletten alınan evraklar geçerli değildir.

 

2) 2 Adet- Bilgisayar/Daktilo Sertifikası/Transkript/Bilgisayar dersi gördüğüne dair okul yazısı (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği ) E- Devletten alınan evraklar geçerli değildir.

 

3) 2 Adet- 2020 KPSS Puan Sonuç Belgesi

 

4) Terhis belgesinin aslı veya askerlik şubelerinden alınacak 2 adet güncel tarihli askerlik durum belgesi (E- Devletten alınan evraklar geçerli değildir.) (Erkek Adaylar için)

 

5) 2 Adet- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan dilekçesi (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

 

6) 2 Adet- Başka Kurum ve Kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyan (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

 

7) 2 Adet- Mal bildirim Formu (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

 

8) 2 Adet- Eş Durum Beyanı (Bekar Adaylar da dahil olmak üzere) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

 

9) 2 Adet- Nüfus Cüzdan fotokopisi (yaş tahsisi ve isim değişikliği yaptıranların, yaş tahsis ve isim değişikliğine dair karar örneğini eklemesi)

 

10) 2 Adet- biyometrik fotoğraf (kılık kıyafet yönetmeliğine uygun arka fonu beyaz ve desensiz olmak üzere 6x9 ebatlarında Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır)

 

11) 2 Adet- Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayarda eksiksiz doldurularak 2 adet çıktı alınıp resim yapıştırılıp, mavi kalem ile imza atılacak) (Tüm Adaylar İçin) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

 

NOTLAR:

1- Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; "Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Aslı gibidir kaşesi Komisyon Başkanlığımızca vurularak onay yapılıp belge asılları adaya teslim edilecektir.) Diğer belgelerden birer asıl yani ıslak imzalılarını getirmeleri gerekmektedir."

2- Evraklarını APS aracılığı ile gönderecek olan adaylar ise; diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopilerine aslı gibidir yaptırmaları ya da noterden onaylatarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. (Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin asıllarını kesinlikle göndermeyiniz.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak gönderilecektir.

3- Evraklarını elden teslim edecek adaylar Bakırköy Adalet Dairesi 6. Kat 1. Blok 603-604 numaralı odaya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta (APS) yoluyla gönderecek adaylar ise en geç 28 Eylül 2022 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 6. Kat 5. Blok 654 Nolu adrese Posta (APS) yapmaları gerekmektedir.

4- İstanbul içinde ikamet edenlerin evraklarını elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

5- İstenilen Sınav evrakları ile ilgili sorular için iletişim 0212-414-54-00 Dahili : 6391

T.C KİMLİK NO
DOĞUM YILI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Osmaniye Mh. İsmail Erez Bulvarı Bakırköy Adalet Sarayı, Bakırköy / İstanbul

Telefon

Tel: 0212 414 54 00

Faks: 0212 543 01 59

E-Posta

bakirkoycbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu