Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hizmetli, Elektrik Teknisyeni Sözlü Sınav Nihai Başarı Sonuçları
29.09.2023

T.C.

BAKIRKÖY

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, ŞOFÖR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, HİZMETLİ, ELEKTRİK TEKNİSYENİ, SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE

                Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 20.04.2023 tarih, E-32992892-7398/11083 sayılı yazıları gereğince;

                Bakırköy Adalet Dairesi için 210, Büyükçekmece Adalet Dairesi için 80 olmak üzere toplam 290 Sözleşmeli Zabıt Katibi;

                Bakırköy Adalet Dairesi için 55, Büyükçekmece Adalet Dairesi için 20 olmak üzere toplam 75 Sözleşmeli Mübaşir;

                Bakırköy Adalet Dairesi için 8, Büyükçekmece Adalet Dairesi için 1 olmak üzere toplam 9 Sözleşmeli Şoför;

                Bakırköy Adalet Dairesi için 85, Büyükçekmece Adalet Dairesi için 25 olmak üzere toplam 110 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi;

                Bakırköy Adalet Dairesi için 11, Büyükçekmece Adalet Dairesi için 8 olmak üzere toplam 19 Sözleşmeli Hizmetli;

                Bakırköy Adalet Dairesi için 1 olmak üzere toplam 1 Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni;

                Personel alımlarına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza verilen sınav izni gereğince; Komisyon Başkanlığımızca 03/07/2023 – 07/07/2023 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav ve mazeretli sözlü sınav sonuçlarına göre nihai sınav sonuçları aşağıda ilan edilmiştir.

                - Bakırköy Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katibi Nihai Sonuç listesinde yer alan ilk 290 adayın ASİL olarak, 291'den 298'a kadar 8 Adayın YEDEK olarak başarılı oldukları,

                - Bakırköy Adliyesi Sözleşmeli Mübaşir Nihai Sonuç listesinde yer alan ilk 75 adayın ASİL olarak 76'dan 93'e kadar 18 Adayın YEDEK olarak başarılı oldukları,

                - Bakırköy Adliyesi Sözleşmeli Şoför Nihai Sonuç listesinde yer alan 2 adayın ASİL olarak başarılı oldukları,

                - Bakırköy Adliyesi Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Nihai Sonuç listesinde yer alan 7 adayın ASİL olarak başarılı oldukları,

                - Bakırköy Adliyesi Sözleşmeli Hizmetli Nihai Sonuç listesinde yer alan 19 adayın ASİL olarak başarılı oldukları,

                - Bakırköy Adliyesi Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni Nihai Sonuç listesinde yer alan 1 adayın ASİL olarak,  başarılı oldukları,

 

 

 

                Nihai Sonuç Listesinde yer alan ASİL adayların aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde   16 Ekim 2023 Pazartesi  günü mesai saati bitimine kadar Bakırköy Adalet Dairesi 6. Kat 1. Blok 603-604 numaralı odaya bizzat teslim etmeleri veya (İstanbul dışında ikamet eden adaylar için) APS yoluyla Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 6. Kat 5. Blok 654 Nolu adrese (en geç 16 Ekim 2023 Pazartesi  günü  mesai bitimine kadar APS yapılmış olmak kaydı ile)  gönderilmesi,

                Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin yerleştirme işlemleri yapılamayacağından,

                Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacağı, yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların istihdam işleminin yapılacağı, istihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri iptal edilecektir.

                Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI, hususu ilan olunur. 29.09.2023

 

BAŞKAN                                                        ÜYE                                                               ÜYE

 

 

 

 

 

NİHAİ SONUÇ LİSTELERİNE GÖRE BAŞVURDUKLARI ÜNVANLARDA ASİL VE YEDEK OLARAK BAŞARILI OLAN ADAYLARIN TESLİM ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR;

 

ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR;

1) 2 Adet- 2022 KPSS Puan Sonuç Belgesi (Tüm Adaylar İçin)

2) 2 Adet- Öğrenim Durum Belgesi (Komisyon Başkanlığınca yada ilgili öğretim kurumunca veya noterce onaylanmış onaylı örneği, yabancı ülkelerden alınmış öğrenim durumuna ilişkin belgelerde, belgenin yetkili kurumca kabul edildiğine ilişkin denklik belgesi ) E- Devletten alınan evraklar geçerli değildir. (Tüm Adaylar İçin)

3) 2 Adet- Bilgisayar/Daktilo Sertifikası/Transkript/Bilgisayar dersi gördüğüne dair okul yazısı (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği ) E- Devletten alınan evraklar geçerli değildir. (Zabıt Katipleri İçin)

4) Terhis belgesinin aslı veya askerlik şubelerinden alınacak 2 adet güncel tarihli askerlik durum belgesi (E- Devletten alınan evraklar geçerli değildir.) (Erkek Adaylar için)

5) 2 Adet- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan dilekçesi (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)- (Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları Hariç, Tüm Adaylar İçin)

6) 2 Adet- Mal bildirim Formu (Tüm Adaylar İçin) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

7) 2 Adet- Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayarda eksiksiz doldurularak 2 adet çıktı alınıp resim yapıştırılıp, mavi kalem ile imza atılacak) (Tüm Adaylar İçin) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

8) 2 Adet- Başka Kurum ve Kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyan (Tüm Adaylar İçin) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

9) 2 Adet- Eş Durum Beyanı (Bekar Adaylar da dahil olmak üzere) (Tüm Adaylar İçin) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

10) Bilgi Formu (Bilgisayarda doldurulup çıktı alınıp imzalanması ve resim yapıştırılması gerekmektedir.) (Tüm Adaylar İçin) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

11) 2 Adet- Nüfus Cüzdan fotokopisi (yaş tahsisi ve isim değişikliği yaptıranların, yaş tahsis ve isim değişikliğine dair karar örneğini eklemesi) (Tüm Adaylar İçin)

12) 2 Adet- biyometrik fotoğraf (kılık kıyafet yönetmeliğine uygun arka fonu beyaz ve desensiz olmak üzere 6x9 ebatlarında Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır) (Tüm Adaylar İçin)

13) 2 Adet- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili kurumunca onaylı örneği) (Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları için)

14) Koruma ve Güvenlik Görevlisi  Adayları için; Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 6-18/c maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları kapsayacak şekilde tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları “Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli Sağlık Kurulu Raporu,

       a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak

       b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

       c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

       d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

15) 2 Adet- sürücü belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (Şoför adayları için)

16) Tercih Beyanı  ( Elektrik Teknisyeni hariç. Tüm Adaylar İçin) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

NOTLAR:

1- Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; "Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, sürücü belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Aslı gibidir kaşesi Komisyon Başkanlığımızca vurularak onay yapılıp belge asılları adaya teslim edilecektir.) Diğer belgelerden birer asıl yani ıslak imzalılarını getirmeleri gerekmektedir."

2- Evraklarını APS aracılığı ile gönderecek olan adaylar ise; diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, sürücü belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopilerine aslı gibidir yaptırmaları ya da noterden onaylatarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. (Diploma, sertifika, sürücü belgesi, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin asıllarını kesinlikle göndermeyiniz.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak gönderilecektir.

3- Evraklarını elden teslim edecek adaylar Bakırköy Adalet Dairesi 6. Kat 1. Blok 603-604 numaralı odaya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta (APS) yoluyla gönderecek adaylar ise en geç       16/10/2023 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 6. Kat 5. Blok 654 Nolu adrese Posta (APS) yapmaları gerekmektedir.

4- İstanbul içinde ikamet edenlerin evraklarını elden teslim etmeleri gerekmektedir.

5- İstenilen Sınav evrakları ile ilgili sorular için iletişim 0212 414 54 00 Dahili : 6391

TC KİMLİK NO
DOĞUM YILI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı No: 14 P.K. 34144 Bakırköy / İstanbul

Telefon

Santral: 0212 414 54 00

Faks: 0212) 543 01 59 (Muhabere)

E-Posta

bakirkoycbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu